Upravno vijeće

Dječjim vrtićem „Radost“ Poreč-Parenzo upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima sedam (7) članova od kojih četiri (4) imenuje osnivač- Grad Poreč, dva (2) se biraju tajnim glasovanjem iz redova odgojno obrazovnih radnika Vrtića, jednog (1) biraju roditelji djece korisnici usluga Vrtića.

Mandat članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč-Parenzo traje 4 godine.

Upravno vijeće ima Predsjednika i zamjenika Predsjednika.

Predsjednika i zamjenika Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi vijeća, javnim/tajnim glasovanjem, na rok od četiri godine.

Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Radost“ održana je 30.07.2018. godine.

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA U MANDATU: 2018 – 2022

Predsjednica:
VENIS GREGUROVIĆ, predstavnica Grada Poreča, od 30.07.2018.

Zamjenica:
TEREZA BANIĆ, predstavnica odgojno-obrazovnih radnika Vrtića

Članovi:
Tihana Mikulčić, predstavnica Grada Poreča
Karla Fatorić, predstavnica Grada Poreča
Manuela Janko, predstavnica Grada Poreča
Davorka Maretić, predstavnica odgojno-obrazovnih radnika Vrtića
Dejan Pantović, predstavnik roditelja od 01.09.2018.

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA:

POZIV ZA 12 SJEDNICU UV

POZIV ZA 09 SJEDNICU UV

ZAPISNIK_09-1-19

POZIV ZA 10 SJEDNICU UV

ZAPISNIK_10-1-19

POZIV ZA 11 SJEDNICU UV

ZAPISNIK_11-1-19

POZIV ZA 12 SJEDNICU UV

ZAPISNIK_12-1-19

POZIV ZA 13 SJEDNICU UV

ZAPISNIK_13-1-19

POZIV ZA 14 SJEDNICU UV

ZAPISNIK_14-1-19

POZIV ZA 15 SJEDNICU UV