Upravno vijeće

Dječjim vrtićem „Radost“ Poreč-Parenzo upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima sedam (7) članova od kojih četiri (4) imenuje osnivač- Grad Poreč, dva (2) se biraju tajnim glasovanjem iz redova odgojno obrazovnih radnika Vrtića, jednog (1) biraju roditelji djece korisnici usluga Vrtića.

Mandat članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč-Parenzo traje 4 godine.

Upravno vijeće ima Predsjednika i zamjenika Predsjednika.

Predsjednika i zamjenika Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi vijeća, javnim/tajnim glasovanjem, na rok od četiri godine.

Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Radost“ održana je 30.07.2018. godine.

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA U MANDATU: 2018 – 2022

Predsjednica:
VENIS GREGUROVIĆ, predstavnica Grada Poreča, od 30.07.2018.

Zamjenica:
TEREZA BANIĆ, predstavnica odgojno-obrazovnih radnika Vrtića

Članovi:
Tihana Mikulčić, predstavnica Grada Poreča
Karla Fatorić Korlević, predstavnica Grada Poreča
Manuela Janko, predstavnica Grada Poreča
Davorka Maretić, predstavnica odgojno-obrazovnih radnika Vrtića
Dejan Pantović, predstavnik roditelja od 01.09.2018.

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA:

POZIV ZA 12 SJEDNICU UV

POZIV ZA 09 SJEDNICU UV;   ZAPISNIK_09-1-19

POZIV ZA 10 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_10-1-19

POZIV ZA 11 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_11-1-19

POZIV ZA 12 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_12-1-19

POZIV ZA 13 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_13-1-19

POZIV ZA 14 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_14-1-19

POZIV ZA 15 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_15-1-19

POZIV ZA 16 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_16-1-19

POZIV ZA 17 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_17-1-19

POZIV ZA 18 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_18-1-19

POZIV ZA 19 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_19-1-19

POZIV ZA 20 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_20-1-20

POZIV ZA 21 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_21-1-20

POZIV ZA 22 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_22-20

POZIV ZA 23 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_23-20

POZIV ZA 24 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_24-20

POZIV ZA 25 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_25-20

POZIV ZA 26 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_26-20

POZIV ZA 27 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_27-20

POZIV ZA 28 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_28-20

POZIV ZA 29 SJEDNICU UVZAPISNIK_29-20

POZIV ZA 30 SJEDNICU UVZAPISNIK_30-20

POZIV ZA 31 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_31-20

POZIV ZA 32 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_32-20

POZIV ZA 33 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_33-20

POZIV ZA 34 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_34-20

POZIV ZA 35 SJEDNICU UV