Popis radnika

ODGOJITELJSKO PEDAGOŠKA SLUŽBA

Ravnateljica
Divna Radola

Stručni suradnici
Pedagog: Suzana Uzelac
Psiholog: Nataša Osmanović
Defektolog: Mirjana Smodek
Medicinska sestra: Vesna Radman

Odgojiteljice:

Vrtić Radost I Poreč
Dolores Ritossa
Sabina Zulijani
Mirna Kurelović
Tereza Banić
Dunja Olić
Kornelija Cossetto
Anita Rubil
Sanja Beletić
Marija Rakovac
Keti Tomičić
Marija Franko
Ružica Potkonjak

Jaslice Poreč
Danijela Ritoša
Marina Gavrić
Vanja Bezmalinović
Dragana M. Arman
Larisa Laković
Lidija Čeko
Gordana Bočkor
Jelena Brčić
Petra Šegon
Nada Marković

Područni vrtić Radost II Poreč

Dijana P. Đaković
Kristina Gašaparac
Višnja Đurin-Ipsa
Davorka Maretić
Jadranka Bronić
Ana Bratović
Lidija Radaković
Katica Tomaić
Jasna Daris Poropat
Svetlana Žeželj
Maja Bosanac
Morena Mišetić

Područni vrtić Kaštelir

Diana Radisavljević
Samanta Kocijančić
Mikela Matić
Moira Blažević

Emina Bjelić

Mikela Matić

 

Područni vrtić Vižinada
Nives Jurman
Jasna Beaković
Kristina Brežac Legović
Tatjana Lončarić

Područni vrtić Baderna
Lučana Žužić
Tina Kodrnja
Ivančica Sokolović
Ivana Mahić

Područni vrtić Sveti Lovreč
Štefanija Radanović
Dalia Vladić

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKA SLUŽBA

Tajnik: Branko Zgrablić
Voditelj račnovodstva: Žana Perišić
Administrator-blagajnik: Mariza Marić
Materijalni knjigovođa: Vesna Gregurinčić

Glavne kuharice:
Lučana Sadrić – Vrtić Radost I
Vesna Lončarić – Područni vrtić Radost II

Kuharice:
Štefica Brkić – Vrtić Radost I
Biljana Bratulić– Vrtić Radost I
Gracijela Poropat – Područni vrtić Radost II

Pomoćne kuharice:
Paola Aquilante Štifanić – Vrtić Radost I
Evica Đukić – Područni vrtić Radost II
Nives Kalčić Damjanović – Područni vrtić Baderna
Marija Nović – Područni vrtić Vižinada
Ljupka Matić Područni vrtić Kaštelir
Pomoćne kuharice/spremačice:
Slavica Srdoč – Područni vrtić Kaštelir
Orijana Herak – Područni vrtić Sveti Lovreč

Spremačice:
Elide Debelić – Vrtić Radost I
Mirijana Popović – Vrtić Radost I
Ines Koverlica – Vrtić Radost I
Ardena Jurcan – Jaslice Poreč
Ivanka Vrebac – Jaslice Poreč
Jovanka Ramadani – Područni vrtić Radost II
Danica Matić – Područni vrtić Radost II

Ornela Ritoša – Područni vrtić Kaštelir -jaslice
Snježana Žiković – Područni vrtić Baderna

Pralja: Snježana Tadijanović –Vrtić Radost I

Kućni majstori-ložači:
Željko Gašparini – Vrtić Radost I
Edi Herak – Područni vrtić Radost II