Natječaji

NATJECAJ POMOCNIK ZA DJECU S TESKOCAMA 10-2022

NATJECAJ SPREMACICA 10-2022 POREC

NATJECAJ ODGOJITELJ POREC 10-2022 PREDŠKOLA

NATJECAJ ODGOJITELJ POREC 10-2022 određeno

NATJEČAJ ODGOJITELJ POREČ 08-2022

NATJEČAJ ODGOJITELJ POREČ 08-2022 – određeno

NATJEČAJ ODGOJITELJ-PRIPRAVNIK POREČ 08-2022

NATJEČAJ POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA 08-2022

NATJEČAJ POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA 08-2022 do 30.6.2023.

NATJECAJ ODGOJITELJ KASTELIR 07-2022

NATJECAJ SPREMACICA KASTELIR 07-2022

NATJECAJ MATERIJALNI KNJIGOVOĐA 07-2022 POREC

Natjecaj asistenti 5-2022

Natjecaj za domara

NATJECAJ SPREMACICA 05-2022 POREC

NATJECAJ SPREMACICA 04-2022 POREC

NATJECAJ ASISTENTI 4-2022

NATJECAJ SPREMACICA 02-2022 POREC

NATJECAJ ODGOJITELJ-PRIPRAVNIK POREC 02-2022

NATJECAJ POMOCNA KUHARICA 01-2022 POREC

POREC NATJECAJ SPREMACICA 01-2022 POREC

NATJECAJ  POTREBE ZA RADNICIMA 9-2021

NATJECAJ ASISTENT 9-2021

Natjecaj odgojitelji 7-2021

Natjecaj odgojitelji-pripravnici 7-2021

Natjecaj odgojitelj Vizinada 7-2021

Natjecaj kuhar 7-2021

Natjecaj spremac Kastelir 7-2021

Natjecaj spremaci Porec 7-2021

NATJECAJ MEDICINSKA SESTRA

Natjecaj za ravnatelja

NATJECAJ ODGOJITELJ, POM. KUHARICA, SPREMACICA 02.04.2021.

NATJECAJ ODGOJITELJ-PRIPRAVNIK VIZINADA 02-2021

NATJECAJ SPREMACICA 02-2021 KASTELIR

NATJECAJ POM KUHARICA 12-2020 BADERNA

NATJECAJ ODGOJITELJ-PRIPRAVNIK POREC 10-2020 –porodiljni

NATJECAJ ODGOJITELJ-PRIPRAVNIK POREC 10-2020

NATJECAJ ODGOJITELJ POREC 10-2020

NATJECAJ ODGOJITELJ VIZINADA 10-2020 – bolovanje

NATJECAJ ODGOJITELJ POREC 10-2020

NATJECAJ ASISTENT 10-2020

NATJECAJ ASISTENT 10-2020 –20 sati

natjecaj asistent 9 2020

NATJECAJ KUHAR 08-2020 VIŽINADA

NATJECAJ SPREMACICA 08-2020 KASTELIR

NATJECAJ SPREMACICA VIZINADA 08-2020

NATJECAJ SPREMACICA 08-2020 BADERNA

NATJECAJ ASISTENTI 08-2020

NATJECAJ ODGOJITELJI-PRIPRAVNIK 2020

NATJECAJ ASISTENTI 10-2019

NATJECAJ ODGOJITELJ PREDSKOLA 10-2019

NATJECAJ ASISTENTI 09-2019

NATJECAJ POM KUHARICA 09-2019 BADERNA

NATJECAJ SPREMACICA 09-2019 POREC

NATJECAJ ASISTENTI 08-2019

NATJECAJ ODGOJITELJI BADERNA 08-2019

NATJECAJ ODGOJITELJI KAŠTELIR 08-2019

NATJECAJ POM KUHARICA 08-2019 BADERNA

NATJECAJ SPREMACICA 08-2019 KAŠTELIR   N

NATJECAJ ODGOJITELJI POREC 08-2019

NATJECAJ SPREMACICA 08-2019 POREC

NATJECAJ ASISTENTI 08-2019

NATJECAJ VIZINADA 08-2019

NATJECAJ RAVNATELJ 2019

NATJECAJ SPREMACICA 05-2019 POREC

NATJECAJ SPREMACICA 04-2019 POREC

NATJECAJ PSIHOLOG 10-2018

NATJECAJ DOMAR 10-2018

NATJECAJ PREDSKOLA 10-2018

NATJECAJ ASISTENTI 10-2018

NATJECAJ ODGOJITELJI POREC 01- 2018

NATJECAJ ASISTENTI 08-2017

NATJECAJ ODGOJITELJI POREC 08- 2017

NATJECAJ PEDAGOG 07-2017

NATJECAJ ODGOJITELJ TAR KASTELIR 07- 2017

NATJECAJ ODGOJITELJI POREC 07- 2017

NATJECAJ SPREMACICE 07-2017

NATJECAJ SPREMACICA 05-2017

NATJECAJ ASISTENTI 04-2017

NATJECAJ ASISTENTI 02-2017

OBAVJEST NATJ ODGOJI .2017

NATJECAJ POREC 012-2017

natjecaj-porec-01-2017

natjecaj-asistenti-01-2017

natjecaj-vizinada-01-2017