Dokumenti

Izvjesce o radu za pedagosku 2018-2019 godinu

Statut DV RADOST Poreč-Parenzo 2018,

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 2018

Biljeske uz Financijski izvjestaj 2018

Financijski izvjestaj 2018

Izvjesce o provedbi ZPPI za 2018. 

Plan javne nabave 2019

Proracun za 2019. – DV RADOST

Kurikulum 2018.-2019.

Godisnji plan i program 2018-2019

Izvjesce o radu za pedagosku 2017-2018. doc

Plan javne nabave 2018 OBJAVA

PRAVILNIK O POSTUPCIMA JEDNOSTAVNE NABAVE

Dopis uz Fin. izvjestaj

Biljeske uz Fin. izvjestaj 2017.

Financijski izjestaj 2017

Godisnje_izvjesce informiranje 2017.

Godisnji plan i program 2017-2018

Izvjesce o radu 2016-2017

FINANCIJSKI PLAN 2017.

Plan javne nabave 2017 OBJAVA I

PROCEDURA NAPLATE PRIHODA

I IZMJENE PLANA NABAVE 2016

Biljeske uz financijsko izvjesce 2016

Godisnje izvjesce za 2016.

Godisnji-plan-i-program-za-pedagosku-2016-2017-godinu

Izvjesce-o-radu-za pedagošku 2015-2016 godinu

Godišnji plan i program 2015.-2016.

Plan nabave roba, usluga i radova za 2016.g

BILANCA 2015.g.

BILJEŠKE UZ GODIŠNJA IZVIJEŠĆA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2015.g.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za 2015.g.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za 2015.g.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA 2015.g.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI za 2015.g.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2015.g.

PRAVILNIK O UPISU DJECE U USTANOVU

Godisnje_izvjesce informiranje

Pravilnik o zastiti osobnih podataka Djecji vrtic Radost Porec

ZAHTIJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravilnik o pravu na pristup informacijama

IZJAVA O ZASTITI OSOBNIH PODATAKA DV RADOST

STATUT_PROMJENE_2004_SRPANJ

I Izmjene i dopune STATUTA 2011

II Izmjene i dopune STATUTA 2013

Procedura stvaranja ugovornih obveza

PRAVILNIK_O_USTRO. 2011