NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

NATJECAJ SPREMACICA 10-2022 POREC NATJECAJ POMOCNIK ZA DJECU S TESKOCAMA 10-2022 NATJECAJ ODGOJITELJ POREC 10-2022 PREDŠKOLA NATJECAJ ODGOJITELJ POREC 10-2022 određeno

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

NATJEČAJ ODGOJITELJ POREČ 08-2022 NATJEČAJ ODGOJITELJ POREČ 08-2022 – određeno NATJEČAJ ODGOJITELJ-PRIPRAVNIK POREČ 08-2022 NATJEČAJ POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA 08-2022 NATJEČAJ POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA 08-2022 do 30.6.2023.

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

NATJECAJ ODGOJITELJ KASTELIR 07-2022 NATJECAJ SPREMACICA KASTELIR 07-2022

Natječaj za materijalnog knjigovođu

NATJECAJ MATERIJALNI KNJIGOVOĐA 07-2022 POREC

KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA ZA UPIS DJECE U VRTIĆE

KONACNA LISTA REDA PRVENSTVA za upis u DV RADOST KONACNA LISTA REDA PRVENSTVA za upis u djecje vrtice

NATJEČAJI POTRBE ZA RADNICIMA

NATJECAJ ASISTENTI 06-2022 NATJECAJ DOMAR 06-2022 NATJECAJ SPREMACICA 06-2022 POREC

POZIV SVIM RODITELJIMA

POZIV RODITELJIMA

PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA UPISA

Prijedlog liste reda prvenstva upisa djece u dječje vrtiće Odluka o odbijanju zahtjeva koji ne udovoljavaju uvjetima

POTREBE ZA RADNICIMA

Natjecaj asistenti 5-2022 Natjecaj za domara

UPISI U PEDAGOŠKU 2022./2023. GODINU

KONACNA LISTA REDA PRVENSTVA za upis u DV RADOST KONACNA LISTA REDA PRVENSTVA za upis u djecje vrtice Prijedlog liste reda prvenstva upisa djece u dječje vrtiće Odluka o odbijanju zahtjeva koji ne udovoljavaju uvjetima POZIV za upis djece u vrtiće 2022.-2023. OBVEZNE UPUTE…